Planowanie jest kluczem
do realizacji marzeń.

Każdy ma swoje cele, marzenia, pragnienia, które są sensem jego życia. Mogą być one tak różne, jak różni są ludzie. Odmienne mogą być także drogi ich realizacji. Nie wszystkie marzenia można spełnić natychmiast, dlatego warto pomyśleć, jak dokonać tego w przyszłości. By je spełnić, trzeba zaplanować swoje finanse i w ten sposób dążyć do ich efektywnej realizacji.

  1. Zarządzanie portfelem oparte na aktywnym zarządzaniu ryzykiem
  2. Ochrona kapitału przez stopniową redukcję ryzyka
  3. Dywersyfikacja portfela
  4. Inteligentny wybór instrumentów inwestycyjnych
  5. Stabilizacja za pośrednictwem produktów inwestycyjnych zapewniających stały zysk
  6. Różnorodność i elastyczność

viac

Oferta programów systematycznego inwestowania Konto Styl Życia została wycofana z dn. 31. marca 2013 r.

Ważna informacja

Design Cyril & Metoděj s.r.o.