Zalety programu systematycznego inwestowania Konto Styl Życia PLUS

 1. Zarządzanie portfelem oparte na aktywnym zarządzaniu ryzykiem
 2. Ochrona kapitału przez stopniową redukcję ryzyka
 3. Dywersyfikacja portfela
 4. Inteligentny wybór instrumentów inwestycyjnych
 5. Stabilizacja za pośrednictwem produktów inwestycyjnych zapewniających stały zysk
 6. Różnorodność i elastyczność
  • wybór sposobu wpłaty inwestycji wstępnej: jednorazowo na początku lub stopniowo
  • minimalna systematyczna inwestycja w wysokości 100 PLN
  • wybór częstotliwości systematycznego inwestowania: miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne
  • wybór okresu systematycznego inwestowania od 5 do 40 lat
  • łatwy dostęp do pieniędzy - możliwość wypłacania części zainwestowanych środków.
 7. Możliwość korzystania z przywilejów podatkowych

Konto Styl Życia PLUS idealnie łączy zalety systematycznego inwestowania, przynosząc nie jeden, lecz kilka PLUS-ów naraz.

PLUS 1 - Zarządzanie portfelem oparte na aktywnym zarządzaniu ryzykiem

graf Każda inwestycja odznacza się pewnym stopniem ryzyka. Ryzyko to stopień niepewności związany z inwestycją, której wysokość zależy od wybranego instrumentu finansowego. Do najmniej ryzykownych inwestycji zalicza się np. obligacje skarbu państwa, natomiast najbardziej ryzykowne są akcje. Poszczególne instrumenty finansowe przynoszą różny zysk w zależności od ryzyka. Zysk jest nagrodą za podjęte ryzyko. Inwestowanie z aktywnym zarządzaniem ryzykiem umożliwia utrzymywanie ryzyka inwestycyjnego na poziomie odpowiadającym Twojemu profilowi ryzyka.

PLUS 2 - Ochrona kapitału za pośrednictwem stopniowej redukcji ryzyka

graf Długofalowa perspektywa daje możliwość bardziej agresywnego inwestowania na początku, zwłaszcza w bardziej ryzykowne instrumenty, aby osiągnąć jak najwyższy zysk. W końcowej fazie okresu inwestowania zmieniają się strategie inwestowania, a Twoje aktywa są inwestowane w bardziej konserwatywne instrumenty finansowe o niższej zmienności, takie jak obligacje i instrumenty rynku pieniężnego, co skutecznie chroni środki przed niestabilnością rynków. Konto Styl Życia PLUS pełni trzy podstawowe funkcje: kumuluje środki, efektywnie pomnaża i chroni kapitał poprzez redukcję ryzyka.

PLUS 3 - Dywersyfikacja portfela z nastawieniem na rynki egzotyczne

graf Konto Styl Życia PLUS umożliwia inwestowanie na całym świecie. Aktywne zarządzenie portfelem daje możliwość systematycznego inwestowania środków nie tylko na rynkach finansowych krajów rozwiniętych, ale także na atrakcyjnych rynkach krajów rozwijających się. Twoje środki będą efektywnie inwestowane np. w Rosji, Chinach, Indiach, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie czy w południowo-wschodniej Azji.

PLUS 4 - Inteligentny wybór instumentów inwestycyjnych

Wybór instrumentów finansowych opiera się na dokładnej analizie inwestycyjnej wykonywanej we współpracy z renomowanymi firmami konsultingowymi. Fundusze inwestycyjne stanowiące część portfeli klientów są zarządzane przez doświadczonych menedżerów inwestycyjnych – specjalistów od rynków lokalnych, co zapewnia ponadprzeciętne zyski.

PLUS 5 - Stabilizacja dzięki instrumentom ze stałym zyskiem

graf Dzięki inteligentnemu zarządzaniu portfelem, ryzyko inwestycyjne zostanie zminimalizowane poprzez inwestycje w instrumenty o stałym zysku – nawet do 25% zainwestowanej kwoty. Inwestycja wstępna, która stanowi 5% łącznej kwoty inwestycji jest przeznaczona na instrumenty o stałym zysku. Już w początkowej fazie inwestycji będzie stanowić podstawę późniejszej efektywności portfela. Po jej wpłacie środki będą inwestowane na różne sposoby, a część systematycznie inwestowanej kwoty zostanie przeznaczona na instrumenty o stałym zysku. Konto Styl Życia PLUS zapewnia wielopoziomową ochronę przed ryzykiem inwestycyjnym.

PLUS 6 - Zróżnicowanie i elastyczność

Program systematycznego inwestowania umożliwia wybór sposobu wpłaty inwestycji wstępnej, wysokości systematycznej inwestycji, okresu i częstotliwości inwestycji. W trakcie inwestycji, w zależności od Twojej aktualnej sytuacji, możesz na ustalonych zasadach zmienić wysokość regularnej inwestycji lub wypłacić część środków bez konieczności rozwiązywania umowy.

Wybierz własne tempo inwestowania i dostosuj Konto Styl Życia PLUS do swoich możliwości i potrzeb.


© 2009 Cornhill Management
Design Cyril & Metoděj s.r.o.