Jak zacząć realizować swoje marzenia? W prosty sposób...

 1. Doradca finansowy przedstawi Ci program systematycznego inwestowania Konto Styl Życia PLUS.
 2. Z pomocą doradcy finansowego:
  • wypełnisz test Klienta, który stanowi część wniosku o zawarcie umowy o zarządzaniu portfelem i przedstawisz mu swoją aktualną sytuację; wypełnienie testu Klienta pomoże określić Twój profil ryzyka
  • podaj swoje zamiary inwestycyjne i czas, w którym chciałbyś je zrealizować; uwzględniając swoją aktualną sytuację wybierz kwotę, którą chcesz systematycznie inwestować
  • zapoznaj się z informacjami, których zgodnie z prawem udzieli Ci doradca
  • wypełnij Wniosek o zawarcie Umowy o Zarządzaniu Portfelem Konto Styl Życia PLUS..
 3. Następnie przelej środki na konto wskazane we wniosku o zawarcie umowy i ustaw zlecenie stałe.
 4. Administrator programu systematycznego inwestowania Konto Styl Życia PLUS, po przyjęciu wniosku o zawarcie umowy i wpłacie inwestycji wstępnej lub raty inwestycji wstępnej, prześle Ci potwierdzenie akceptacji.

© 2009 Cornhill Management
Design Cyril & Metoděj s.r.o.