Kontakt

Administratorem programu systematycznego inwestowania Konto Styl Życia PLUS jest International Investment Platform, o.c.p., a.s. Licencja świadczenia usług brokerskich pozwala na dostarczanie usług inwestycyjnych zgodnie z prawem papierów wartościowych i ma zastosowanie na terytorium Republiki Słowacji oraz państw Unii Europejskiej, gdzie została notyfikowana w celu dostosowania do przepisów lokalnych. International Investment Platform, o.c.p., a.s. dostarcza usługi zarządzania portfelem, nabycia, sprzedaży i zarządzania papierami wartościowymi, świadczy usługi międzynarodowej platformy inwestycyjnej oraz kompleksowej obsługi dla klientów i dystrybutorów.

Cornhill Management S.A.
20A rue des Trois Cantons
L-8354 Garnich
Grand Duchy of Luxembourg

Biuro w Polsce:
Cornhill Management Sp. z o.o.
ul. Zgoda 13/1
PL 00-012 Warszawa
E-mail: warsaw@1cornhill.com
Numer telefonu: 0801 01 11 44


© 2009 Cornhill Management
Design Cyril & Metoděj s.r.o.