Planowanie finansów i inwestowanie
Systematyczne inwestowanie - klucz do długotrwałej pomyślności

Wiemy, że posiadasz cele i plany na przyszłość, które są związane z Twoimi obecnymi i przyszłymi możliwościami finansowymi. Dlatego najlepiej podzielić je, w zależności od horyzontu czasowego, na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe.

Chcesz stworzyć rezerwę finansową? Potrzebujesz nowego samochodu? Marzysz o ekskluzywnych wakacjach lub telewizorze LCD? Takie potrzeby zaliczamy do planów krótkoterminowych lub średnioterminowych.

Chcesz zapewnić wykształcenie swoim dzieciom? Zastanawiasz się nad kupnem mieszkania lub domu? Bardzo ważne jest zapewnienie sobie spokoju na stare lata... Aby zabezpieczyć się na ten okres należy efektywnie oszczędzać na emeryturę, ponieważ czas spędzony na emeryturze może stanowić nawet 20% Twojego życia. Jeśli chcesz przeżyć ten czas wartościowo, musisz budować oszczędności na wielu filarach jednocześnie, co wymaga długoterminowych inwestycji.

Pomyślność planowania finansów opiera się na efektywności. Jednym ze sposobów tworzenia efektywnych wartości jest inwestowanie na rynkach kapitałowych. Aby osiągnąć zamierzone cele inwestycyjne należy spełnić trzy podstawowe warunki: plan inwestycyjny, dyscyplina i systematyczność. Systematyczne inwestowanie to środek w walce z ryzykiem inwestycyjnym, zwłaszcza w okresie spadków lub wahań na rynkach finansowych, kiedy trudno wskazać właściwy moment realizacji inwestycji i zaplanować ją w czasie. Poprzez systematyczne inwestowanie nawet niewielkich kwot możesz zbudować własny kapitał, a w przyszłości realizować cele, które wydawały się nieosiągalne.

casova osa


© 2009 Cornhill Management
Design Cyril & Metoděj s.r.o.